Meny
Velg trinn/seksjon Framside
KFU

Kommunalt foreldreutval i Time målsetting:

Det kommunale foreldreutvalet (KFU) er ein viktig samarbeidspart, og skal fungera som eit mellomledd mellom foreldreutvala (FAU) på dei einskilde skulane og kommunen/skuleeigar.

Saker som omhandlar Timeskulane som t.d. læringsmiljø, bygg av skular, kommuneøkonomi, heim-skule samarbeid, politiske høyringar m.m.