Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Helsesjukepleiar

Skulehelsetenesta har kontor på Bryne ungdomsskule, v/biblioteket.
Kontortid: Måndag kl. 08.30-12.00, tysdag, onsdag og torsdag kl. 08.00 - 14.00. Fredag i partalsveker kl. 08.00 - 14.00.

Send evt SMS for å avtale tidspunkt for samtale tlf. 48097854.