Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
SU

SU- Samarbeidsutvalet

Kva er SU?
"Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen." (henta frå www.fug.no)

SU kan uttale seg om følgjande:
Forslag til budsjett
Verksemds- og utviklingsplanar for skulen
Plan for heim-skule-samarbeid
Skulevurdering
Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
Skulens informasjonsverksemd
Prinsipp for valg av bøker til skulebiblioteket
Fritidsaktivitetar
Skuleskyss
Trafikktilhøva og sikring av skulevegar
Ordensreglementet

 

SU sine føresette for skuleåret 2023-2024: 

Jan Arild Herredsvela og Maiken Afseth Håland