Historie

Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med i underkant av 200 elever. Skolen er organisert i tre trinn med avdelingsleder, der hvert trinn har sin egen paviljong.

Vi holder til i flotte og landlige omgivelser like ovenfor Lunde. Skolen er godt utstyrt med gode fasiliteter. Elevene setter spesielt pris på lyse og hyggelige klasserom, god plass til de praktiske fagene, en flott kantine og kroppsøving i Tinntjønnhallen, som ligger i tilknytning til skolen.