Klassetrivsel – undersøkelse om læringsmiljøet

Vi vil på skolen gjennomføre trivselsundersøkelsen Klassetrivsel, for å undersøke en ekstra gang om vi klarer fange opp alt i elevmiljøet. Undersøkelsen er helt frivillig.

Informasjon om Klassetrivsel
Kristiansand kommune har valgt Klassetrivsel som digitalt verktøy for å undersøke trivsel til elever på skolene. Formålet med gjennomføringen er å sikre at hver enkelt elev trives i klassen og på skolen. Klassetrivsel som gjennomføres høsten 2023 - har kun til hensikt å følge med hvordan elevene trives i klassene og på skolen.

Hva er Klassetrivsel? 
Klassetrivsel samler inn informasjon direkte fra elevene. Undersøkelsen kartlegger hvem som har bruk for støtte eller hvem som ikke trives på skolen. Undersøkelsen kan brukes i samtaler med elever og med hjemmene.

Vi understreker
Deltakelse i Klassetrivsel er frivillig. Konsekvensen av ikke å delta kan føre til at skolen overser hvordan enkelte elevene har det på skolen. Kommunikasjonen om evt. å ikke delta må skje med dialog med kontaktlærer.
Hva som skjer med informasjonen som samles inn
Informasjonen som ligger i systemet Klassetrivsel blir slettet når formålet med bruken er oppnådd, senest ved skoleårets slutt.
Resultat og sammenstillinger blir arkivert i kommunens arkiv – all informasjon som samles inn er å anse som arkivverdig – også valget om at deltakelse skal unnlates.
Informasjon blir sammenstilt. Her kan kontaktlærer få en oversikt over alle besvarelser
hvem som har besvart hva - i sin klasse.