Tinntjønn skole er en lærerutdanningsskole

Tinntjønn skole er partnerskole til Universitetet i Agder (UiA), og tar i mot studenter for praksis i sin lærerutdanning. Vi skal ha skoleovertakelse med studenter i uke 46. Dette vil si at studenter fra Universitetet i Agder vil overta undervisningen på skolen fullstendig 13. - 17. november 2023.

Vi har i mange år hatt studenter på skolen og gjennomført skoleovertakelse. Studentperioden varer uke 41 – 47 annet hvert år. Skolen får i denne perioden inn 21 studenter fra lærerutdanningen på UiA. Studentene har praksis hos oss og får veiledning av våre lærere.

Alle studentene har god faglig utdanning i sine, men er i treningen før de skal undervise selvstendig.  Uke 46 er uken da studentene overtar skolen og personalet må dra bort for å skape en praksisnær situasjon. UiA kompenserer for den ekstra jobben pedagogene gjør slik at vi kan bruke disse midlene på et opplegg, uten å ta av skolens midler.

Det vil bli igjen flere ansatte fra personalet som vil sikre at elevene og skolen blir ivaretatt denne uken.  I tillegg vil det være tre veiledere for studentene, som er erfarne ungdomsskolelærere fra andre skoler. Disse står i direkte kontakt med UiA. Det vil være pedagogikk lærer fra UiA som også er tilstede i veiledning.

Dette er en veldig flott anledning for skolen til å jobbe med kompetanseheving og bygging av et positivt miljø.