Organisering av skoledagen

Hvert trinn ledes av en avdelingsleder. Et lærerteam bestående av kontaktlærere, faglærere, fagarbeidere og assistenter, vil ha det totale faglige ansvaret for elevene på det enkelte trinn.

Alle elever starter skoledagen kl. 08.30 og slutter 14.30.  Onsdag slutter undervisningen kl. 11.50. Lunsj  mellom kl.11.50 til kl.12.20.

Skolen har en kantine der elever kan kjøpe drikke og enkel mat. Enkelte dager selges det varm mat. Kantina er i drift alle dager, bortsett fra onsdager. 
Sunt kosthold og gode i et balansert kosthold er viktig, og vi oppfordrer foresatte til å hjelpe oss med det.

God kommunikasjon hjem-skole
Kristiansand kommune bruker nå Visma Flyt skole. For deg som forelder/foresatt vil dette bety at du får et nytt system å bruke i din kommunikasjon og samhandling med skolen og SFO.

Vi trenger at du laster ned appen Min Skole Foresatt til sin smarttelefon. Der vil du bl.a. motta og sende meldinger til skolens ansatte og SFO, registrere fravær, se time- og oppholdsplan, besvare samtykker og mye mer.

Foresattportalen til Visma 

Kommunens hjemmesider