Skoletur

Elevene setter stor pris på å dra på tur. Vi ser at det gir gode opplevelser som styrker miljøet i klassene, samt gir god trening  i sosial omgang og selvstendighet for den enkelte.

På Tinntjønn har FAU bedt om at vi står for gjennomføring av skoleturen. Vi er blitt enige om at vi legger vinterleirskole på Hovden til 9. trinn. Videre ønsker vi gjennomføre tur til Utøya og Stortinget med 10. trinn.

For å gjennomføre alle turene er skolen avhengig av at vi får et godt samarbeid med foreldregruppen.

Når turen er en del av opplæringa, skal den også være gratis, men den kan finansieres av andre enn skolen. Elever og foreldre kan for eksempel samle inn penger via dugnad. Skolen skal også legge til rette for at alle elevene skal kunne delta på skoleturene.