Er du bekymret for ditt barn?

Hovedregel: Ta alltid kontakt med skolen. 

 Trykk her for å komme til skjema du kan bruke til å melde fra når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Unge som kommer i tenårene vil være i en brytningsfase og møte mange utfordringer som kan være vanskelige. Det er viktig å understreke at dette er en naturlig del av det å bli voksen. 
Dersom du er likevel bekymret for barnet ditt kan det være vanskelig å finne gode løsninger med en gang.  I de fleste tilfeller er det best å ta seg god tid til en samtale.

Viktig ved kommunikasjon med barn og unge som har det vanskelig:

 • Ha respekt og vær nysgjerrig på barnets opplevelse av problemet.
 • En behøver ikke vite årsaken for å finne en løsning. Det er komplisert å finne forklaringer på et problem, men det er mulig å skape forandring likevel.
 • Vi er alle en del av en større helhet. Det er viktig å ha fokus på i hvilke sammenhenger problemet inngår.
 • Barnet rommer ofte selv løsningen på problemet. Mennesker, også barn, er eksperter i eget liv. Å hjelpe betyr ofte å finne løsningen og framtidige muligheter sammen.
 • Husk: Det er ikke alltid slik at store problemer krever store løsninger. Ofte er det gjennom små, konkrete endringer at forandring oppstår.

(Fra Familieterapeut Gunnar Eide)

Blir ditt barn krenket på skolen må du som forelder ta kontakt med skolen. Vi ønsker å ta tak i skolemiljøet slik at vi fremmer god trivsel. Skolen har rutiner for hvordan vi skal behandle slike saker, og du finner hele skolens handlingsplan mot mobbing på våre hjemmesider. Det kan være at barnet ditt har andre utfordringer, som det ikke er lett å håndtere. Vi anbefaler at du følger med dersom ditt barn endrer adferd. Du bør være ekstra oppmerksom hvis endringene vedvarer over tid.

Noen tegn på at noe kan være galt:

 • Ikke vil eller orker ikke å være sammen med familie og venner
 • Sover dårlig og spiser lite – over lang tid    
 • Blir svært opptatt av utseendet sitt, eller altfor opptatt av vekt, mat og trening  
 • Plutselig får dårligere resultater på skolen/jobben  
 • Har problemer med å konsentrere seg eller følge med i samtale  
 • Virker trist og likegyldig, viser lite initiativ og glede
 • Har problemer med å sette grenser for seg selv, i forhold til for eksempel rus, seksualitet eller kriminelle handlinger 

Vi på skolen ønsker å hjelpe til og har også mulighet for å skaffe annen hjelp om det skulle være nødvendig.

Videre har vi sammen med FAU utarbeidet noen gjensidige forventninger mellom foresatte og skole, som kan være til hjelp
(Dette er ikke en uttømmende liste, men en hjelp til en bedre dialog mellom hjem og skole.):


Foresatte kan forvente av skolen:

 • Skolen møter slever og foresatte på en inkluderende måte med anerkjennelse og respekt. Vi har tydelig verdier vi følger i opplæringen gjennom Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand.
 • Skolen har det faglige og pedagogiske ansvaret for opplæringen. Skolen dokumenterer og informerer de foresatte om elevens læring og utvikling.
 • Skolen lytter til eleven og gjør en helhetsvurdering om barnets beste, før man tar en avgjørelse.
 • Skolen kan ikke garantere at alle elevene sier de har det bra hver dag, men vi gjør vår beste innsats for å skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Skolen jobber for at elevene skal lære å ta gode valg i relasjoner. Personale tar ansvar i relasjonene og framstår som positive rollemodeller for elevene og bidrar til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter.
 • Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene og skal informere om hvordan kontaktlærerne kan treffes. Skolen vil samarbeide med andre fagpersoner og etater for å kunne gi eleven det beste tilbudet.

Skolens forventninger til foresatte:

 • Foresatte deltar i godt samarbeid for å gi elevene det beste læringsmiljøet. Vi omtaler hverandre positivt og tar opp saker av annen karakter direkte med kontaktlærer eller ledelsen.
 • Foresatte holder seg informert om sitt barns skolesituasjon og deltar på foreldremøter og i utviklingssamtaler.
 • Foresatte bidrar med relevant informasjon slik at skolen kan tilrettelegge og ivareta barnets behov, samt gjøre seg kjent med skolens regelverk og bidrar til at barnet respekterer dette med hyggelig språk og holdninger inn i læringsmiljøet.
 • Foresatte har oppdrageransvaret i daglig omsorg. Elevene må være klar og forberedt for læring hver dag – møter presist uthvilt, mett og med riktig utstyr til skoledagen. Lekser og forberedelser er klare. Skolen bistår ved behov med faglig hjelp.
 • Foresatte bidrar til at eleven gjør sin beste innstas og delta aktivt i timene. Klasserommet er et arbeidsfellesskap med fokus på læring. 

 

Vennlig hilsen
 
Jarle Langeland
Rektor