Våre ansatte

Jarle Langeland
Rektor
Telefon: 95901400
Karin Kleiven
Kontormedarbeider
Telefon: 38055850
Bent Svendsen
Avdelingsleder
IT-ansvarlig
Telefon: 90613570
Lena Skagestad
Inspektør/avdelingsleder
Praksiskoordinator
Telefon: 45036116
Tonje Anette Harket Thorbjørnsen
Sosiallærer + spes.ped.koordinator
Telefon: 48022678
Karoline Dønnestad
Rådgiver
Telefon: 38055850
Margrethe Andreassen Knutsen
Miljøterapeut/Vernepleier
Avd Skoleporten (sårbare elever)
Telefon: 38055850
Lise Aarås
Helsesykepleier
Telefon: 90222671
Karl Eirik Jåtun
Kontaktlærer 8A
Trinnleder 8.trinn
Telefon: 90690664
Tove Nordbø Knutsen
Kontaktlærer 8B
Morten Lunde
Kontaktlærer 8B
Telefon: 38055850
Marit Vikse
Kontaktlærer 9A
Telefon: 38055850
Jeanett Andersen Hedblom
Kontaktlærer 9B
Jarle Børnes
Kontaktlærer 9B
Telefon: 38055850
Anniken Olsrud
Kontaktlærer 9C
Trinnleder 9.trinn
Bjørn Solnørdal
Kontaktlærer 9C
Telefon: 38055850
Wenche Severinsen
Kontaktlærer 10A
Trinnleder 10.trinn
Telefon: 99169424
Isak Skadberg Gravdal
Kontaktlærer 10A
Telefon: 38055850
Erik Hag Tellefsen
Kontaktlærer 10B
Amalie Hamre
Kontaktlærer 10B
Lynn Mortensen Vegge
Kontaktlærer 10C
Telefon: 38055850
Marius Jansen Grønvold
Kontaktlærer 10C
Fagansvarlig kroppsøving
Telefon: 38055850
Irene Beate Øhrn Arnevik
Lærer
Telefon: 38055850
Torbjørn Hommen
Lærer
Telefon: 38055850
Eva Linn Blandkjenn
Lærer
Jon Vemund Heggem
Lærer
Telefon: 38055850
Mitra Ebrahimi
Fagarbeider
Vidar Haugene
Fagarbeider
Hans Christian Jakobsen
Fagarbeider
Ingeborg Repstad
Fagarbeider
Anne May Ribe
Fagarbeider
Beth Mary Varhaug
Faglærer Kunst og Handverk
Mads Alex Holst-Try
Miljøarbeider
Telefon: 38055850
Karolina Chavine
Miljøterapeut/medlærer
Mottaksklasse for elever fra Ukraina
Telefon: 38055850
Tetyana Pedersen
Miljøterapeut/medlærer
Mottaksklasse for elever fra Ukraina
Telefon: 38055850
Julia Korsmo
Lærer
Mottaksklasse for elever fra Ukraina
Telefon: 38055850
Brita Magnussen
Miljøterapeut/medlærer
Avd Skoleporten
Telefon: 47249737
Stina Harbak
Miljøveileder/medlærer
Avd Skoleporten
Telefon: 41732149
Frode Berg
Miljøarbeider
Avd Skoleporten
Telefon: 95159600
Kamilla Aamodt
Miljøarbeider
Avd Skoleporten
Telefon: 92236765
Elin Kathrine Heiber Martinsen
Helsesykepleier
Tilstede: Tirsdag og torsdag
Telefon: 90700762