Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Jarle Langeland
Rektor
Telefon: 95901400
Karin Kleiven
Kontormedarbeider
Telefon: 38055850
Bent Svendsen
Avdelingsleder 9 trinn.
IT-ansvarlig
Telefon: 90613570
Lena Skagestad
Avdelingsleder 8. og 10. trinn.
Praksiskoordinator
Telefon: 45036116
Tonje Anette Harket Thorbjørnsen
Kontaktlærer 9B
sosiallærer + spes.ped.koord.
Telefon: 48022678
Anne Caroline Bakken
Rådgiver
Telefon: 38055850
Lise Aarås
Helsesykepleier
Telefon: 90222671
Marit Vikse
Kontaktlærer 8A
Telefon: 38055850
Jeanett Andersen Hedblom
Kontaktlærer 8B
Jarle Børnes
Kontaktlærer 8B
Telefon: 38055850
Anniken Olsrud
Kontaktlærer 8C
Bjørn Solnørdal
K-lærer 8C
Telefon: 38055850
Wenche Severinsen
Kontaktlærer 9A
Telefon: 99169424
Isak Skadberg Gravdal
Kontaktlærer 9A
Telefon: 38055850
Erik Hag Tellefsen
Kontaktlærer 9B
Lynn Mortensen Vegge
Kontaktlærer 9C
Telefon: 38055850
Marius Jansen Grønvold
Kontaktlærer 9C.
Fagansvarlig kroppsøving
Telefon: 38055850
Morten Lunde
Kontaktlærer 10A
Telefon: 38055850
Tove Nordbø Knutsen
Kontaktlærer 10A
Karl Eirik Jåtun
Kontaktlærer 10B
Telefon: 90690664
Irene Beate Øhrn Arnevik
Kontaktlærer 10C.
Telefon: 38055850
Amalie Hamre
Kontaktlærer 10C.
Trond Nygren
Lærer
Torbjørn Hommen
Lærer
Telefon: 38055850
Eva Linn Blandkjenn
K&H lærer
Jon Vemund Heggem
Lærer
Ingrid Karoline Dønnestad
Lærer
Mitra Ebrahimi
Assistent 9.trinn
Vidar Haugene
Fagarbeider
Hans Christian Jakobsen
Fagarbeider
Ingeborg Repstad
Assistent
Anne May Ribe
Assistent