Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Jarle Langeland
Rektor
Telefon: 95901400
Karin Kleiven
Kontormedarbeider
Telefon: 38055850
Bent Svendsen
Avdelingsleder 9 trinn.
IT-ansvarlig
Telefon: 90613570
Lena Skagestad
Avdelingsleder 8. og 10. trinn.
Praksiskoordinator
Telefon: 45036116
Tonje Anette Harket Thorbjørnsen
Kontaktlærer 9B
spsosiallærer + Spes.ped.koord.
Telefon: 48022678
Anne Caroline Bakken
Rådgiver
Telefon: 38055850
Marius Jansen Grønvold
Kontaktlærer 9C.
Fagansvarlig kroppsøving
Telefon: 38055850
Wenche Severinsen
Kontaktlærer 9A
Telefon: 99169424
Bjørn Solnørdal
K-lærer 8C
Telefon: 38055850
Lynn Mortensen Vegge
Kontaktlærer 9C
Telefon: 38055850
Karl Eirik Jåtun
Kontaktlærer 10B
Telefon: 90690664