Ny på skolen?

Inkludering er vårt mål og “Å våge er å gjøre….en forskjell for andre” er vårt motto.

Det kan være mye nytt på ungdomsskolen. En del av læringen er å  møte disse utfordringene. Vi ønsker å ha fokus på innsats fremfor resultater og bygge en læringsorientert kultur.(Skaalvik & Federici).

På Tinntjønn skole har vi to mål for elevene:

  1. Kunne gjennomføre videregående og kvalifisere seg til en ønsket utdanning.
  2. Stå i gode relasjoner (skaffe seg nye, opprettholde de man har og avslutte de negative)

Rammene for vårt arbeid ligger forankret i strategiplanen "Sterkere sammen for barn og unge" og operasjonalisert i Rammeverket.

Les mer i vedlagte hefte: