Ordensregler og rutiner

Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen. Oppgaven til læreren er å styre organiseringen av klassen som system, gjennom strategier som skaper oversikt og gir struktur både for elevene og for læreren selv. Etablering av regler og rutiner er et virkemiddel for å fremme læring i klasserommet. Det har også betydning for gruppen som et sosialt system. 

Skolens ordensregler er politisk vedtatt og gjelder som en forskrift for alle elever i Kristiansand kommune.

Likevel ser vi at det kan bli mange regler for elevene å holde oversikt over. Vi har derfor gjort dette enklere ved å utkrystallisere noen enklere regler å fokusere på:

- Kompetansemål for orden og oppførsel
- Fokuspunkter for et godt klassemiljø