Eksamen

Vi har to eksamensformer - skriftlig og muntlig eksamen

Skriftlig eksamen
Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren. Y

Ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for skriftlig eksamen finner du hos Udir.no.

Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen er her.

Muntlig eksamen
Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Kommunen er ansvarlig for muntlig eksamen.
Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

Dato for muntlig eksamen kan variere, så spør lærer.


Trenger du særskilt tilrettelegging?

Elever som mener å ha krav om særskilt tilrettelegging av eksamen, skal søke skolen om dette i god tid før eksamen. Den enkelte skole setter frist for dette.
Les mer om særskilt tilrettelegging i Forskrift til opplæringsloven kap. 3. § 3-32.