(Foto: Frank Otto Pedersen)

SKOLEPORTEN

- En samarbeidssatsing om bekymringsfullt skolefravær PÅ TINNTJØNN SKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Skolen er et knutepunkt som skal favne hele bredden i befolkningen.

Mange er på gjennomreise. Barn med en retning og reisemål. Som det hektiske mylderet på en storflyplass strømmer flokkene forbi, men bare til låns.

Vi har skapt rom og kjøreregler, systemer og kulturer, for at alle de reisende skal lære å klare seg best mulig selv.

Likevel ankommer det noen som bare reiser med seil. Disse kan trenge fyrlys og en trygg havn på sin vei.

For noen av disse har reisen stoppet helt opp, og vi trenger å finne en ny port til fellesskapet.

Reisen tar vi ikke for barnet, men sammen med det.

(Foto: Frank Otto Pedersen) 

NRK.no - Har slitt med fravær i flere år – nå møter barna på skolen igjen

Bekymringsfullt skolefravær er en økende utfordring i samfunnet. Tinntjønn skole har derfor startet en avdeling kalt Skoleporten for elever som strever med nettopp dette. Hos Skoleporten møter vi eleven der den er. Vi tar oss tid til å bli kjent med eleven, bygger opp relasjonen og skreddersyr en plan for hver enkelt elev. Våre elever har individuelle mål, men felles for alle, er at de skal oppleve mestring, trygghet og inkludering.

Vi ser at der det har vært stort fravær over lengre tid er det nødvendig med støtte til både elever og deres familier. Vi ber alle om å ha en samtale med vår familieveileder ved oppstart i Skoleporten.

Vi vil utvikle en arena sammen med barna og deres foresatte, og bruke den kunnskapen dette gir til nytte for andre skoler.

Det skal være en plass hvor vi tar oss av elever, utvikler gode metoder/modeller og kompetanse for å kunne imøtekomme den økende bekymringsfullt skolefravær vi ser.

Vi ønsker å utvikle tilbudet på tre plan:

 • Utvikle skoletilbudet på Tinntjønn for å forebygge og gi et skoletilbud som treffer bredere. Ta imot elever som strever med bekymringsfullt skolefravær og bruke skolen som en tilbakeføringsarena.
 • Utvikle kapasiteten på nærskolen gjennom modeller/kompetanse for å forebygge og bremse tidlig utvikling. Dette kan deles med andre skoler og barnehager.
 • Starte opp og samarbeide med et tverrfaglig skolefraværsteam i kommunen.

Vi har et fagmiljø som sammen skaper en faglig ramme:

 • Pedagog og miljøveiledere (vernepleiere) på skolen.
 • Statped i veiledning.
 • Familieterapeut/veileder.
 • ABUP med behandlende psykolog.
 • PPT i veiledning og sakkyndig vurdering.
 • Forskermiljø via Universitetet i Agder (under etablering).

I tillegg har vi etablert panel vi kan lære av:

Foreldrepanel: Bestående av foreldre som har lang erfaring i møte med det offentlige med egne barn som strever på skolen. Videre har vi planer om elevpanel, fagpanel og skolepanel

Hovedstrategi

Skolen og eleven utfordres på hva som er et godt felleskap? Hva er normalt?

Vi vil hele tiden vurdere hva vi oppfatter som riktig tilnærming og tiltak, men i hovedsak følge en strategi som innebærer:

 • Ønske velkommen og lytte til barnet og foresatte – etablere en trygg relasjon.
 • Sammen med eleven finne en strategi for deltakelse – bygge deltakerrelasjon.
 • Etablere en rutine for deltakelse, deretter faglig tilnærming – bygge en innsats-relasjon.
 • Bygge gruppedeltagelse og jevnaldrenderelasjoner.
 • Øke gruppedeltagelse i mindre klasser og flere jevnaldrenderelasjoner med forskjellig nærhet.
 • Ordinær deltakelse i skoleløp.

Vi har ingen begrensning i progresjon og er avhengig av at eleven er med på reisen hele veien.