Leksehjelp

Alle elever på grunnskolen har rett til gratis leksehjelp.

Kommunen avgjør hvordan leksehjelpen bør organiseres innenfor rammene av opplæringsloven. En del av den kommunale handlefriheten består i å avgjøre hvem som skal tilby leksehjelpen og hvordan den skal organiseres.

På Tinntjønn skole har vi leksehjelp etter skoletiden fra 14:40-15:40 hver tirsdag og torsdag. Vi starter opp leksehjelpen en tid etter skolestart.
Tilbudet gjelder på hvert trinn i en aldersblandet gruppe.

Meld fra til kontaktlærer om du ønsker leksehjelp.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet