Mestringsgrupper for elever

Skolen ønsker å kunne hjelpe elevene tett på. Vi har en rekke verktøy for å kunne imøtekomme den enkeltes behov. Det viktigste vil uansett være en trygg og god skolekultur der elevene blir møtt med varme og forventninger av trygge voksne.

Skolen har et utstrakt samarbeid med samarbeidspartnere for å lage et godt lag rundt elev, familie og lærer:

  • Helsesykepleier
  • Forebyggende enhet
  • Politi
  • Barnevern
  • Familiens hus

Tiltak:

1) Jente og guttegrupper på klasser og trinn - samtalegrupper med lærer, helsesøster eller miljøterapeut.

Her tar vi opp aktuelle tema for klassen for å jobbe med et godt samspill i klassemiljøet.

2) Mini-RISK - et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn over 10 år. Dette er for å gi et velutviklet opplegg til barn som strever og er engstelige. Ved å ta med foresatte, vil det skape et bedre rammer for å hjelpe barna.

Det består av 8 samlinger og har et omfang på ca. 15 timer. Ungdommene deltar på 7 samlinger mens foreldrene deltar på første og siste samling sammen med lærer, samt på to av eksponeringssamlingene. De fleste samlingene skjer på skolen i skoletiden.

Er dette noe for deg? Les mer
Hvis ungdommen svarer ja på ett eller flere av de følgende spørsmålene, vil de sannsynligvis ha nytte av dette kurset:

- Unngår du å presentere foran klassen/ rekke opp hånda i klassen på grunn av engstelse?
- Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?
- Er du redd for å sove alene eller overnatte hos andre på grunn av engstelse?
- Unngår du å gjøre ting du er redd for?
- Sliter du med å være på steder med mange mennesker?
- Er du redd for å få panikkanfall?
- Bekymrer du deg mye?

Målsetting:
- Lære ungdommene nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser og klare å gjøre de tingene de ønsker å gjøre.
- Lære foreldre og lærere å håndtere barnas engstelse på en hensiktsmessig måte.

Mini-Risk er en kortversjon av Risk-gruppene som drives av ABUP med gode resultater.

Les mer her:
Har landets beste resultater innen angstbehandling for barn og unge - Sørlandet sykehus (sshf.no)

3) Vanlig, men vondt (VMV) - et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.
Hvor vanlig er det å snakke om skilsmissen?
Hvor lang tid tar det før ”sorgen” går over?
Hvilke utfordringer kan jeg møte, både på kort og lang sikt?
Hvordan kan jeg leve best mulig med skilte foreldre?
Det er noen av problemestillingene i gruppeopplegget.  
Evalueringer viser at ungdommene opplever gruppesamlingene som verdifulle. De får bedre innsikt i egne sterke sider og muligheter, og styrket selvfølelse.

4) ICDP - foreldreveiledning til tenåringsforeldre- International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

ICDPs målgruppe er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere.

Kristiansand kommune tilbyr ICDP foreldreveiledning til foreldre som har barn i ulike aldersgrupper – men akkurat dette kurset er for tenåringsforeldre, og det passer for alle som har ungdommer i hus.

Å være foreldre til ungdommer er både spennende og utfordrende! I denne perioden skal den unge løsrive seg og bli selvstendig, utvikle seg til å bli en voksen som har egne holdninger og meninger og som skal ta ansvar for egne handlinger. Samtidig er den unge sårbar og med følelser som stormer. Den voksnes oppgave er å være tilstede når den unge trenger det, som en trygg havn. Tenåringen din trenger mer enn noen gang at du er tilgjengelig når behovet er der, med støtte, veiledning og omsorg. Som foreldre opplever vi ofte å måtte stå i avvisning og meningsbrytning. Vi blir usikre på hvordan vi skal takle ulike situasjoner, vi blir redde for hva ungdommene våre opplever, og vi blir slitne av å holde ut når det er konflikter. Da kan det være godt å dele erfaringer med andre tenåringsforeldre!

Kurset er gratis, og passer for alle som har ungdommer i hus.

For påmelding eller spørsmål om kurset kan du ta kontakt med:
Tone Langeland, ICDP koordinator Kristiansand kommune
Epost: tone.langeland@kristiansand. kommune.no, telefon: 900 28176