Foreldrenettverk

Foreldrenettverk er en møtearena for foresatte i en klasse eller på et trinn, uten skolen skolens ansatt til stede. Her kan foresatte ta opp det de måtte ønske på en uformell måte.

Et godt foreldrenettverk anbefales blant annet av politiet og barnevernet, for å forebygge mobbing og psykososiale vansker, som videre kan føre til f.eks. kriminalitet, vold og rusproblemer. Ved at foreldre kjenner hverandre og snakker sammen, oppnår vi bedre oversikt over hva som rører seg i gruppen av barn og unge, og vi kan hjelpe hverandre med å ta tak i eventuelle problemer sammen. Flere enn vi aner kan være ressurspersoner for barna. Vi må bare gi dem anledning til å være det, noe vi kan oppnå ved at vi foreldre utveksler erfaringer på denne måten.