Sosiallærer

Unge som kommer i tenårene vil være i en brytningsfase og møte mange utfordringer som kan være vanskelige. Det er viktig å understreke at dette er en naturlig del av det å bli voksen. 
Dersom du er likevel bekymret for barnet ditt kan det være vanskelig å finne gode løsninger med en gang.  I de fleste tilfeller er det best å ta seg god tid til en samtale.

Har du bekymringer ta kontakt med skolen.

Vår sosiallærer:

Tonje Anette Harket Thorbjørnsen

Adjunkt med tillegg
Kontaktlærer 9B + sosiallærer + spes.ped.koord. Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 38055850
Mobil: 48022678