Ferier og fridager

Ferie og fridager i skolen kalles ofte skoleruta.

Les her når det er ferie og fri på skolen: Skoleruta Kristiansand

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. Kommunene står fritt til å fastsette et annet antall undervisningsdager enn 190, så lenge dagene fordeles innenfor en ramme på minst 38 og maksimalt 45 sammenhengende uker.

Høstferien legges ofte til uke 40 og vinterferien ofte til uke 8.

For fri utover disse dagene må man søke permisjon.

Les mer på Utdanningsdirektoratet