Trygt og godt læringsmiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

 
Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

1) Følge med på elevmiljøet
2) Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
3) Varsle rektor
4) Skolen, med rektor og lærere, skal undersøke det som har skjedd
5) Lage en plan og sette inn tiltak, om eleven, foresatte eller skolen opplever det må til for å skape et trygt og godt læringsmiljø
6) Dokumentere det skolen har gjort.
 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter
 www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.
 
Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?
Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.
 
Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Statsforvalteren.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren.
 
Hva kan Statsforvalteren gjøre?

Hvis Statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Nyttige linker:

Trygt og godt skolemiljø i Kristiansand

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø - Utdanningsdirektoratet