Arbeidet på Skoleporten

Inntak går gjennom:

  • Ressursteamet i kommunen - Skolen/PPT/mobilt team i samarbeid med foresatte melder inn eleven til ressursteamet.
  • Gjennom nærskoleinntak fra Lunde behandlingsinstitusjon.
  • Gjennom SMI-skolen.

Våre mål er at elevene skal bli trygge for å møte et fellesskap:

Vårt ønske er at Skoleporten kan hjelpe elever med å gi økt mestring av en skolehverdag.
Likevel er det viktigste at vi gir eleven mulighet og forutsetninger for å kunne skape seg et godt liv.

 

Hvordan jobber vi med de 4 T:Trygghet-Tid-Tillit-Trivsel


Eleven får en hovedkontaktperson, og da er det de to som er sammen og bygger opp relasjonen, tilliten og tryggheten. Når dette er etablert, blir andre voksne på Skoleporten koblet på i en kombinasjon med en ev. økning/opptrapping av oppmøte. Eleven får et eget grupperom, og når eleven er klar for det, tar vi i bruk fellesområdet. Vi utfører mange av aktivitetene borte fra skolearenaen, kjøretur til div plasser, handle på butikker, badeturer ute og på Aquarama, spise på kafe osv.

Vi på Skoleporten lytter til eleven, finner ut hva eleven liker å gjøre og hva som er deres interesser. Så bygger vi opp relasjonen gjennom elevens interesser, der de er, på en arena som er trygg for dem. Når eleven har vært i en trygg sone over lengre perioder kan de bli mer åpne for lærevilje. Da stiger ofte motivasjonen for å utfordre seg selv og sette seg egne mål.  Det er likevel individuelt hvor lang tid denne prosessen tar.

På Skoleporten har vi et fellesrom og fire grupperom. I fellesrommet «Leiligheten» lager vi mat og har måltider sammen med elevene. Der har vi eget bad, stue og kjøkken.  De fire grupperommene minner om en liten hybel, hvor to av dem også er gamingrom (PlayStation 5). For de elevene som kan jobbe litt faglig, gjøres det sammen med faglærer en-til-en, i en liten gruppe, eller i klassen med støtte fra Skoleporten.

Skoleporten har en egen inngang slik at elevene som skal på Skoleporten ikke trenger å møte mange andre.
Vi ønsker å skape en skole hvor eleven kan få mulighet til å finne veien tilbake i et felleskap og ta de stegene den enkelte trenger. I starten med en-til-en-møter, gjennom små grupper, deretter små klasser og til slutt inn i skolefellesskapet.

 

Modell lånt av Maren Johanne Nordby fra Statped.

 

Forutsigbarhet

Det er viktig for oss å lage planer i tett samarbeid med eleven. Vi tror at eleven vil øke sin mestring og selvstendighet gjennom å få medvirke i egne planer. Vårt utgangspunkt er

De 7 H: 

1. Hva skal jeg gjøre? 
2. Hvor skal jeg være? 
3. Hvorfor skal jeg gjøre det? 
4. Hvem skal jeg være sammen med? 
5. Hvordan gjør jeg det? 
6. Hvor lenge skal det holde på? 
7. Hva skal jeg etterpå?