Utleie av skolens lokaler

Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn). Skolen startet opp høsten 2002. Skolen er organisert i tre trinn med hver sin avdelingsleder, der hvert trinn har sin egen paviljong.

Vi holder til i flotte og landlige omgivelser like ovenfor Lunde.

Vi er godt godt egner for overnatting for foreninger og lag i flotte, lyse lokaler. Det er tre paviljonger, et hovedbygg med spesialrom, samt Tinntjønnhallen.

Hver paviljong har tre klasserom med et stort felles oppholdsrom. Ved overnatting i klasserom/grupperom etc skal det være minst 4 m² gulvareal til hver overnattingsgjest. Det vil si 10 personer i et klasserom og 22 personer i fellesrommet.

Det er toaletter på hver paviljong. Dusj kan benyttes i Tinntjønnhallen.

Det er også mulig å leie med kantina. Denne er står og lys med et godt kjøkken. Kantina har plass til ca. 170 personer.