Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er årlig brukerundersøkelse om elevenes skole og læringsmiljø. Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, miljø, motivasjon og støtte fra lærer. Tinntjønn skole gjennomfører elevundersøkelsen på alle trinn hver høst.

Svarene brukes av skolen for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen.
I noen få tilfeller (for eksempel når det er få elever som svarer en resultat eller ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte.

Les mer her: Hva må foreldre og elever vite om Elevundersøkelsen? (udir.no)

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet.