Publisert: 25. november 2022 | Sist endret: aldri | Forfatter: Bent Svendsen

FORELDRENETTVERK for alle klassene

Vi vil ønske velkommen til foreldrenettverk for alle klasser:

Tid: Mandag 19. september 2022 kl 18:00-20:30

Sted: Kantina - kvelden er for de voksne.

 


Vi har med oss Helene B Fredheim (familieterapeut) og Linda Severinsen (psykologspesialist), som har jobbet med foreldreveiledning med mål om å redusere barnets symptomer på psykisk lidelse, øke foreldrenes mestringstro og styrke relasjonen mellom foreldre og barn
Foreldrerollen i ungdomsårene kan være ekstra strevsom. Det kan være vanskelig å møte ungdommens følelser på gode måter eller du selv blir trigget i møte med ungdommen. De ønsker gi innspill til gode måter å forstå og møte ungdommens følelser, lære hvordan reparere når det har gått skikkelig galt.

Hovedmål for kvelden er å løfte sammen:
Foresatte blir kjent og ha lav terskel for å ringe hverandre
Foresatte vet hvor de kan henvende seg om det oppstår vansker
Ved at foreldre kjenner hverandre og snakker sammen, oppnår vi bedre oversikt over hva som rører seg og vi kan hjelpe hverandre med å ta tak i eventuelle problemer sammen.

Et godt foreldrenettverk anbefales for å forebygge mobbing og psykososiale vansker.

Flere enn vi aner kan være ressurspersoner for barna. Vi må bare gi dem anledning til å være det, noe vi kan oppnå ved at vi foreldre utveksler erfaringer på denne måten.