Publisert: 08. mai 2023 | Sist endret: 16. mai 2023 | Forfatter: Bent Svendsen

Eksamen 2023

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en skriftlig eksamen.

For å gjennomføre eksamen i denne perioden trenger skolen frigjøre personell og rom, så vi må lage egne planer for klassene. Dette innebærer at noen klasser får studiedager og ekskursjoner, plan for dette vil bli gjort tilgjengelig når eksamen nærmer seg.

SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2023

 
Kunngjøring av trekk fredag 12. mai 2023 kl. 09.00

Mandag 22. mai. ENG0030 Engelsk 10. årstrinn Forberedelsesdag
Mandag 22. mai. MAT0015 Matematikk 10. årstrinn 5t eksamen

Tirsdag 23. mai. ENG0030 Engelsk 10. årstrinn 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. NOR0218 Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig Forberedelsesdag
Tirsdag 23. mai. NOR0219 Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig Forberedelsesdag

Onsdag 24. mai. NOR0218 Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig 5t eksamen

Torsdag 25. mai. NOR0219 Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig 5t eksamen

Elevene skal opp i ett fag. 
Alle eksamensdager er 5 timer, 09:00-14:00, med 15 min til innlevering.  Elever med tilrettelegging har mulighet til 1 time ekstra tid.


MUNTLIG EKSAMEN VÅREN 2023
Eleven på 10. trinn vil også bli trukket opp i en muntlig eksamen. Dette kan være i alle fagene de har.

Vi har av kapasitetshensyn på bemanning og tilgjengelige sensorer måtte dele muntlig eksamen på to dager. Dette betyr at alle elevene møter til kunngjøring av trekk til muntlig eksamen onsdag 7. juni kl. 09:00. 

De elevene som blir trukket ut går rett til forberedelse og veiledning, mens de andre får fri onsdag, torsdag og fredag. Tilsvarende møter de andre, som skal ha muntlig eksamensdag 2, til kunngjøring onsdag 14. juni kl. 09:00. De andre har da fri onsdag, torsdag og fredag :

Muntlig eksamensdag 1: fredag 9. juni
Kunngjøring av trekk: onsdag 7.juni 2023 kl. 09.00

Muntlig eksamensdag 2: fredag 16. juni
Kunngjøring av trekk: onsdag 14.juni 2023 kl. 09.00

Trekkdagen:
Onsdagen før eksamensdagen:  Kl. 09.00 på trekkdagen får elevene og de voksne deltakerne beskjed om hvilket fag de skal ha skriftlig eksamen i. 

Forberedelsesdagen og forberedelsesmateriell
Elevene får tilgang til forberedelsesmateriell kl. 09.00 dagen før eksamen og har rett på veiledning. Alle har møteplikt på forberedelsesdagen. Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk.


Les mer om eksamen på våre nettsider: Eksamen