Publisert: 12. mai 2023 | Sist endret: 12. mai 2023 | Forfatter: Bent Svendsen

Foreldrekveld om rus

Vi ønsker å invitere til en foreldrekveld om rus for årets 9. trinn. Det har kommet bekymringer om økt rus-bruk på 9. trinn. Vi tror den beste måten å møte dette på er å få snakket sammen og holde hverandre oppdatert. 

Tid:        Torsdag 1. juni 2023 kl 18:00-20:30 
Sted:     9. trinn paviljongen på Tinntjønn skole. Kvelden er for de voksne. 


Dette blir som kveld hvor vi kan ta opp noe av det som rører seg i miljøet, for å kunne jobbe bedre sammen om et godt miljø. Politiet og miljøterapeut fra forebyggende avdeling vil delta: 

Hovedmål for kvelden er å gjøre dette sammen: 
Foresatte blir kjent og ha lav terskel for å ringe hverandre 
Foresatte får vite om hvilke grenser andre har - innetider, festing og rus 
Foresatte vet hvor de kan henvende seg om det oppstår vansker 

Program: 
18:00 - 19:00  Trender i ungdomsmiljøet i Søgne – hva bør foresatte se etter?-
Terje Erkleiv fra politiet og Malin Kristensen fra Forebyggende enhet

19:00 – 20:30  Hva kan foresatte samarbeide om - Foreldrenettverk per klasse 
9A – klasserommet 
9B – klasserommet 
9C – klasserommet 

Ved at foreldre kjenner hverandre og snakker sammen, oppnår vi bedre oversikt over hva som rører seg i gruppen av barn og unge, og vi kan hjelpe hverandre med å ta tak i eventuelle problemer sammen.  

Et godt foreldrenettverk anbefales blant annet av politiet og barnevernet, for å forebygge mobbing og psykososiale vansker, som videre kan føre til f.eks. kriminalitet, vold og rusproblemer.  


Vi håper du finner tid til å delta. 

Vennlig hilsen  

Jarle Langeland 
Rektor