Publisert: 09. april 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Bent Svendsen

linje 2171 fra Langenes til Tangvall/Tinntjønn skole

Fra og med fredag den 12. april vil ruten for linje 2171 fra Langenes til Tangvall/Tinntjønn skole, samt linje 42 fra Langenes til Tangvall, følge ordinære rute i begge retninger ved Stauslandsveien. Det betyr at holdeplassene Torvmoen og Dr. Rohdesvei (kun i retning Tangvall) vil bli betjent igjen. Holdeplassen Stauslandsveien/Nygårdsheia vil fortsatt være stengt enn så lenge.

Holdeplassene Stauslandstunet, Søgne gamle kirke, Søgnetunet, Tjomsemoen, Tofteland, og Amerikaveien vil som følge av dette ikke lenger bli betjent av linje 2171 og linje 42 fra og med 12. april.