Meny
Velg seksjon Ressursbank
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Her finner dere tips og ideer til språk -og aktivitetsarbeid i barnehagen, til ulike merkedager og til foreldresamarbeidet..

En annerledes vår går mot slutten og vi vil benytte anledningen til å takke dere for samarbeidet. Vi er imponert over alt det gode arbeidet som har blitt gjort ut i barnehagene denne våren.

Til info skal veileder Wenche Warhaug ha et års permisjon fra sin stilling. Marit Fahret Born overtar hennes oppgaver ift skolestartere i veilederkorpset for barnehage og hennes 50 % stilling i veilederkorpset for skole.

Vi ønsker Torunn Flesjå Mæland velkommen i teamet vårt. Hun har lang erfaring fra lignende stilling i Sola kommune og går inn i vikariat i barnehagekorpset i 100 % stilling.

Vi ønsker dere en velfortjent og god sommerferie!

Hilsen Ragnhild, Wenche og Marit i veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn


Tema Morsmål har laget et sommermemoryspill med mange ord på flere språk.

Har dere lyst å jobbe med flerspråklige fortellinger?

Hvordan få til identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse ved hjelp av flerspråklige fortellinger?


 

Musikk og språk hører sammen. Sang og musikk gir glede og er en god metode til å lære seg et nytt språk og til å skape et inkluderende fellesskap i barnehagen.