Meny
Velg seksjon Ressursbank
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Her finner dere tips og ideer til språk -og aktivitetsarbeid i barnehagen, til ulike merkedager og til foreldresamarbeidet..

Snart jul! 🎄Tradisjonen fortsetter og med stor glede lanserer vi årets digitale adventskalender, her er lenken: “Julefeiring - verden rundt”.   🎄Hver dag i desember kan dere gå inn på dagens kalenderluke, der dere blir tatt med på en reise for å bli kjent med ulike julefeiringer i ulike deler av verden. Lukene åpnes ikke før 1. desember. Gjennom film, bilder og tekst får dere et innblikk i andres juletradisjoner.   🎄Julekalenderen kommer også i en versjon med 24 kort (bilde og tekst) som dere kan skrive ut og henge opp i barnehagen/ på avdelingen eller pauserommet.  En fin måte å synliggjøre det flerkulturelle mangfoldet i førjulstiden.   TIPS! Bruk vår mal for å tilpasse julekalenderen til din barnegruppe. På de tomme kortene kan flerspråklige barn sammen med sine foreldre eller den tospråklige assistenten skrive/tegne om juletradisjoner fra sin kultur.   🎄Kalenderen er laget av Veilederkorpset skole i samarbeid med de tospråklige lærerne her på Johannes læringssenter.   🎄Vil du inspirere andre? Send oss gjerne bilder når dere tar i bruk kalenderen, som vi kan poste på vår Instagram  

  Barnehagen er et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger. Barna i barnehagen er i alderen 11 måneder til skolealder. Innføringsbarnehagen har laget et hefte som konkretiserer språkarbeidet og som er tenkt brukt i daglig- og langsidig planlegging av pedagogiske medarbeidere, fagarbeidere og pedagoger. Heftet er delt inn i temaområder og gir tips og ideer til fokusord, aktiviteter, lek, musikk og mer. Barna i Innføringsbarnehagen er helt nye i norsk språk, så derfor er tips og aktivitet tilpasset dette. Vi deler «språknivået» inn i lett og middels og vi har mindre fokus på språklige forventninger knyttet til ulike aldre.   Dette er ikke et fagtidsskrift, men vi bygger på fagkunnskap om det som finnes i Rammeplan, fagbøker, prosjekterfaringer og mer om språkarbeid i barnehagen og arbeid med å hente ut ressursen som flerspråklighet er.  

Språkheftet finner du i dokumentboksen til høyre


Veilederkorpset har nå klar nye boksekker til utlån på russisk og tigrinja. I tillegg til disse har vi boksekker på arabisk, somali og polsk.

Bestilling av boksekker kan gjøres via vår felles mailadresse.

Se innhold i boksekkene i dokumentboksen til høyre.


(Bildet er hentet fra NRK)

Bli med å feire 10 årsjubileum for BlimE-dansen, dansen for vennskap og inkludering torsdag 12.november!

I år er det ti år siden NRK Supers vennskapskampanje, BlimE, ble arrangert for første gang. De siste par årene har om lag 400.000 barn danset BlimE-dansen samtidig. I år blir det enda flere når Spania, Tyskland, Belgia, Kosovo, Tsjekkia, Ungarn, Litauen, Georgia, Slovenia, Italia og Japan skal danse med oss.

«BlimE» i Norge = «SayHi» i verden. Det er i forbindelse med tiårsjubileet at BlimE nå skaper en bølge av dansende barn over store deler av Europa samt Japan. Utenfor landegrensene har vennskapskampanjen fått navnet «SayHi», og torsdag 12. november kl. 12.00 danser barn sammen for tiende gang for å fremme vennskap og inkludering.

Se BlimE dansen 2020 her - Ser deg - Victor Sotberg - NRK Super

 


2. november sendte Veilederkorpset ut et nytt Nyhetsbrev (Nyhetsbrev 2) til barnehagene. Der finner dere siste nytt fra Veilederkorpset, nytt påfyll med fagstoff, tips til mangfoldsarbeidet i barnehagen og et spennende innlegg fra basen for flerspråklige assistenter på Johannes læringssenter

Nyhetsbrev 2  ligger i dokumentboksen til høyre.


Veilederkorps skole har laget språkplakater på ulike språk. Lær noen ord på arabisk, russisk, polsk, tigrinja, tyrkisk, dari, pashto og mange andre språk.

Dere finner språkplakatene i lenkeboksen til høyre.


Veilederkorps barnehage låner ut boksekker med bøker på ulike språk til barnehage og foreldre. I hver sekk er det 4 – 6 bøker, noen kun på morsmålet med oversatt vedlegg, andre med paralleltekst på norsk/engelsk. Pr. dags dato har vi 30 boksekker:10 boksekker med bøker på arabisk,10 boksekker med bøker på somali,10 boksekker med bøker på polsk.   

Målet med boksekkene er: Å gjøre bøker på flere språk tilgjengelig for barnehagene og foreldre. Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.Skape leseglede hjemme og i barnehagen. Felles leseopplevelser på tvers av ulike språk. Foreldre kan brukes som ressurs i språkarbeidet.

Dere kan se innhold i de forskjellige sekkene under "Boksekker ..." i dokumentboksen til høyre.

Boksekker  kan bestilles på veilederkorpsets mailadresse

JohannesLS-Veiledning-Barnehage <johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no>;


Førresfjorden barnehage har oversatt mange bøker på flere språk (arabisk, tjetjensk, polsk, persisk, rumensk) og vi har fått tillatelse til å laste disse ned på nettressursen vår.

Dere finner bøkene til høyre i dokumentboksen.


NAFO har i samarbeid med Redd Barna oversatt plakaten til Rettighetsslottet på flere språk. Til sammen er plakaten nå tilgjengelig på 15 språk, inkludert norske og samiske språk.


Tema Morsmål har laget et tall-  og mengde memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan gjøre seg kjent med ulike tall symboler og mengder og synliggjøre flere språk i barnegruppa mens en  spiller og har det gøy.  Spillet inneholder 24 ulike kort med bilder av tall eller mengder på ulike språk

https://morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9579-tall-og-mengde-memoryspill 


Tema Morsmål har laget et sommermemoryspill med mange ord på flere språk.

Har dere lyst å jobbe med flerspråklige fortellinger?

Hvordan få til identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse ved hjelp av flerspråklige fortellinger?


 

Musikk og språk hører sammen. Sang og musikk gir glede og er en god metode til å lære seg et nytt språk og til å skape et inkluderende fellesskap i barnehagen. 


Hvordan det sprer seg fra menneske til menneske, og hva vi alle kan gjøre for å beskytte oss mot det. I tillegg følger noen oppgaver barna kan løse, som å tegne hvordan viruset ser ut, fargelegge ulike ansiktsuttrykk og sette ord på hvilken følelse man kjenner på når man tenker på eller snakker om viruset:

http://krisepsykologi.no/historien-om-coronaviruset/?fbclid=IwAR0v4fCOr2P8eWV8wfe3xhM0Wklko3Ool89NQVgQV8aDoHLsdR2RADHuSl8

Fortellingen er oversatt til flere språk, blant annet arabisk, polsk og tyrkisk.

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/psychological-help-working-with-children-covid-19.aspxFlerspråklige assistenter er en viktig ressurs i barnehagene.

veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

 

Aktivitetsbingo og en nærmiljøbingo på  flere språk som foresatte kan gjøre sammen med barna sine hjemme.


 

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt markert 21. februar hvert år siden. Her finner du tips og ideer til markering av dagen.