Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse.

Kontakt oss:   johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

 

Utelek er en stor del av norsk barnehage- og skolehverdag. På nettsiden Tema Morsmål finner du ressursen Om vinterklær på flere språk. Informasjonen er oversatt til flere språk og kan hjelpe personalet med å gi foresatte viktig informasjon om klær. 

Barnehagelærere planlegger i varierende grad hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen i følge en ny studie (UIS). Aktivitetene blir ofte bestemt spontant ut fra situasjonen der og da, og det barna tar initiativ til selv og viser særlig interesse for.

Studien er gjort for å få et nærmere innblikk i hvordan barnehagene jobber med naturfag og fysisk fostring når de er utendørs. Undersøkelsen er gjennomført før koronautbruddet. 

Du kan lese mer her om studien Spontak bruk av utetid i barnehagen.


Ny forskning

Anne Grethe Sønsthagen har forsket på barnehagens samarbeid med foreldre med flyktningbakgrunn. 

I denne artikkelen gir hun oss innblikk i resultatet fra sin doktorgradsavhandling hvor hun har undersøkt hvordan personalet arbeider med anerkjennelse av foreldre med flyktningbakgrunn som viktige bidragsytere i barnehagen.

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling», står det i formålsparagrafen for barnehage (barnehageloven, 2018, § 1).

Tre kriterium for anerkjennelse

 Resultatene av studien tyder på at foreldra måtte oppnå minst tre kriterium for å bli anerkjent som viktige bidragsytere i barnehagen:

(1) Foreldrene måtte ha et visst nivå av norsk språkkunnskap.
(2) Det måtte være god kjemi mellom foreldra og personalet – dette kunne veie opp for eventuell manglende norsk språkkunnskap.
(3) Foreldra måtte vite hvordan de skulle oppføre seg, og forstå de sosiale kodene i barnehagen

Artikkelen leser du her Dette påverkar dei tilsette sitt syn på foreldre med flyktningbakgrunn Publisert på utdanningsnytt 17.11.2021


Her er en lenke til fire digitale bøker på ulike afrikanske språk. Bøkene kan lastes ned og skrives ut. Trykk MENU for å velge språk og ulike alternativer fro nedlastning eller utskrift. Les mer her.

Nafo har laget en plakat hvor det står god jul og godt nytt år på flere språk. Den kan feks. henges opp i garderoben, eller gis som en julehilsen til foreldre.

God jul og godt nytt år på flere språk.

 


Plakat med god og oversatt informasjon om hvordan kle barna i vinterkulden.

På bildet her ser vi plakaten med tekst på tigrinja. Du finner en oversikt over hvilke språk de finnes oversatt til i lenken her: Plakat - Kle barna riktig i vinterkulda på flere språk


Tema Morsmål har laget et memoryspill på flere språk.

Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa og fungere som en naturlig arena for å høre flere språk i barnehagen og skolen.

Spillet inneholder 30 ulike jule-/vinterord på norsk og et annet språk. Bildet viser juleordet på språket urdu. Memoryspillet er oversatt til 17 språk. 


🎄 Julefeiring verden rundt 🎄 
Tar dine barn med på en eventyrlig reise for å bli kjent med ulike julefeiringer i ulike deler av verden.🎅🎁🎄 Digitale luker åpnes hver dag fra 1. desember. Kalenderen kan også skrives ut.

Julefeiring verden rundt

TIPS! Tilpass julekalenderen til din barnegruppe. På de tomme kortene kan du sammen med flerspråklige barn og foreldre sette inn bilder og skrive/tegne om juletradisjoner fra deres kultur.

Har dere flerspråklige ansatte i personalet? Benytt kortene til å synliggjøre en juletradisjon fra deres kultur/land 


Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny og relevant barnehageforskning fra Universitetet i Stavanger, og som barnehageansatte kan bruke i sin barnehagebaserte kompetanseutvikling.

Ressursene er gratis, lett tilgjengelige og enkle å bruke på for eksempel personalmøter, fagdager, foreldremøter eller sammen med barna, forteller fagansvarlig for Ressursbanken, førsteamanuensis Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Du finner Ressursbanken her.


Nafo har lagt ut nyttig informasjon om klær på flere språk.

Dette er en ressurs som generelt omtaler temaet klær i barnehagen og som kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv.
Ressursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

Informasjon om klær i barnehagen er oversatt til følgende språk: 
Arabisk, dari, engelsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, swahili, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk

Tips: Vi har lagret denne lenken sammen med flere andre nyttige tips under MENY - ForeldresamarbeidPå nettressursen Rettighetsslottet lærer barna om barns rettigheter gjennom tegneserier, spill, film, musikkvideoer og quiz. Barn i Norge og flere andre land i verden forteller om retten til å bli hørt, om rettferdighet og urettferdighet, og om retten til liv, trygghet og utdanning. Rettighetsslottet passer for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn og undervisningsressursen er gratis. 

NAFO har i samarbeid med Redd Barna oversatt plakaten til Rettighetsslottet på flere språk. Til sammen er plakaten nå tilgjengelig på 15 språk, inkludert norske og samiske språk.

Vi har lagret  mer om temaet på vår nettside under vår Meny - Inkludering og mangfold.

 


Å gå på leting etter noe og å oppdage noe er fin aktivitet for voksne og barn å gjøre i sammen. På nettsiden Tema morsmål er det laget et aktivitets og et nærmiljø-bingo som består av et bilde ark med tekst som er oversatt til flere språk. Dette er en aktivitet som foresatte kan gjøre sammen med barna hjemme eller ved å gå på tur i nærmiljøet. Aktiviteten passer for store og små og fungerer aller best i samarbeid. Nærmiljøbingo kan gjøre turen spennende for store og små. Hvem roper BINGO først? 

Aktivitetsbingo og nærmiljøbingo oversatt til flere språk.


Illustrasjonsbilde: Getty Images

Carola Kleeman og Elisabeth Brekke er to forskere ved senter for barnehageforskning ved UiS. De deler i denne artikkelen sine tanker om hva som skal til for å skape et godt språkmiljø i barnehagen. "...barn tilegner seg språk gjennom lek, gode samtaler i møter med andre barn og voksne i hverdagssituasjoner og gjennom høytlesing og litterære samtaler. De tilegner seg også språk gjennom språkstimulering ute i naturlige omgivelser og ved å reflektere og samtale om rike og varierte førstehåndserfaringer."

Du finner artikkelen her

 


Årets BlimE - dans heter Dynamitt (NRK Super). En kjekk aktivitet som engasjerer liten og stor og som fremmer inkludering og vennskap. Kom igjen og dans!


En god start handler mye om å bli kjent, skape trygghet og styrke fellesskapet i barnegruppen. Fellesskapsleker kan derfor være en fin aktivitet å holde på med i oppstarten. Å utvide de kjente lekene med noen nye hentet fra ulike land kan være med på å utvide barnas leker sammen og synliggjøre mangfoldet.

Her finner du felleskapslekene (Kmspeider.no)

 

 

 


Nyttig artikkel fra Nafo om det å være ny i barnehagen for barn og foreldre som ikke er kjent med den norsk barnehagen.

Hvordan få til en god og trygg oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre?

Hvordan bygge en god relasjon med foreldre i oppstarten?

Veilederkorpset har nå klar en ny side på nettressursen med temaet Oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre. Her finner dere tips til praktiske ideer, artikler, filmer og faglig innspill. Siden er delt inn i fem undersider og tar utgangspunkt i ordet START.
Dere finner den nye siden under meny.

Husk å abonner på nyheter!

 
Å begynne i barnehagen er en omveltning for både barn og foreldre. For barnet handler det om å gradvis venne seg til å være sammen med mange nye barn og andre voksne enn foreldrene. Alle barn kommer til barnehagen med ulike forutsetninger og erfaringer som barnehagen skal bygge videre på.
Målet med tilvenningen er å gi alle barn en god start og legge til rette for et godt grunnarbeid i samarbeidet med foreldre og barnehageansatte. I møte med nye flerspråklige barn og foreldre blir det viktig å være bevisst noen sider for å ivareta barnet og foreldrene i den nye situasjonen. Dette kan dere lese mer om på den nye siden vår.

Lykke til med forberedelsene til ny oppstart!