Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VEILEDERKORPS BARNEHAGE ved Johannes læringssenter

Veilederkorpset er et lavterskeltilbud til barnehagene i Stavanger som har til oppgave å støtte og veilede barnehagene i arbeidet med interkulturelle og flerspråklige tema.

Veilederne deltar i tverrfaglige barnehageteam og tilbyr i tillegg støtte til barnehagens arbeid med barnegruppen eller enkeltbarn. Vi bidrar med faglig påfyll og veiledning til barnehagers arbeid med kompetanseutvikling. Aktuelle tema: 

        ¤ Flerspråklighet og språkarbeid

        ¤ Inkluderende lek

        ¤ En god start i barnehagen

        ¤ Foreldresamarbeid

Kontakt oss:   johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

Har du eller skal du ha barn, unge eller voksne fra Ukraina i din avdeling, gruppe eller klasse? NAFO har samlet noen ressurser som kan være nyttige også i barnehagen. På nettsiden finner du både ressurser som barn, elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for deg som er lærer eller ansatt i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina. Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina

Ta også en titt på vår temaside om Ukraina.


Mai-utgaven av veilederkorpsets nyhetsbrev til barnehagene er ute! Nyhetsbrevet inneholder blant annet tips om aktuelle høytider og merkedager for barnehager.

I nyhetsbrevet gis det en invitasjon til barnehagene i Stavanger til å ta kontakt med veilederkorpset om temaet "En god start for flerspråklige barn".

Se også artikler til faglig fordypning om tema som inkludering i lek og om språkarbeid.

Du finner nyhetsbrevet her Nyhetsbrev - mai fra veilederkorpset barnehage 

God lesning!


Påskeferien står for døren, og vi kan glede oss over at dagene er lengre og lysere og at vi stadig kan se nye vårtegn.

Mars måned inneholder manger viktige høytider og feiringer i manger ulike kulturer og religioner; Naw-ruz-  Påske - Holi -Ramadan. 


 Bli med å marker morsmålsdagen!

Den internasjonale morsmålsdagen ble opprettet av UNESCO i 1999, og markeres 21. februar. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. Visste du at det finnes mellom 6000 og 7000 språk i verden, men at mange språk dør ut fordi de ikke blir praktisert.

Morsmål er det språket som knytter oss til våre røtter, som definerer vårt opphav og spiller en uvurderlig rolle i forming av vår identitet. Utvikling av kulturell tilhørighet, overlevering av tradisjoner og forming av selvbevissthet er ikke mulig uten et morsmål. Morsmål gir oss tilgang til vår kulturelle og intellektuelle arv. 

Morsmålsdagen fortjener en markering, stor eller liten. Dette er en flott anledning til å synligjøre de språklige ressursene i barnehagen og å skape nysgjerrighet og positiv blest rundt det språklige mangfoldet i barnehagen. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe.

Om morsmålsdagen

Tips og Ideer


Kinesisk nyttår er den viktigste av de tradisjonelle kinesiske helligdagene. I år starter nyttårsfeiringen 10.februar og slutter med lanternefestival på den 15. dagen.  

I vår flerkulturelle kalender finner du plakater til å skrive ut og tips til hvordan dere kan arbeide med markering av ulike merkedager og høytider i barnehage.


Veilederkorpsets språkplakater.

Lær deg Lihkku beivvin og noen andre ord på samisk. 


Gratulerer med dagen!

6. februar er samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet i 1917. Det var første gang samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene (sametinget.no). Dagen ble feiret første gang i 1993. Du finner mer informasjon om nasjonaldagen på Sametinget.no og mange nyttige ressurser til bruk i barenhage og skole.

Aktiv i barnehagen (Høgskolen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet) har laget flere eksempler til en aktiv markering. For eksempel kan vi snakke om samisk kultur, sette opp lavvo, lage mat ute og leke at man kaster lasso på reinsdyr eller kanskje kan en lage rockekonsert med samisk musikk? Du finner forslag til aktiviteter og leker som kan kobles til tema, og der barna får være fysisk aktive her (Aktiv i barnehagen).


NAFO har utviklet en ny plakat med en tilhørende nettressurs bestående av illustrasjoner, tekst og lyd. Plakaten er oversatt til flere språk. 

Nyttig plakat til bruk i garderoben eller i kommunikasjon med foreldre/ foresatte.

Ta en titt her: Plakat Kle barna i vinterkulda


Da er november utgaven av nyhetsbrevet fra veilederkorpset på Johannes læringssenter ute.

Denne utgaven tar for seg morsmålsdagen og julefeiring i en inkluderende barnehage.


Boksekker med bøker på ulike språk. Gratis utlån til barnehager og foreldre.

Vi har utvidet innholdet i våre boksekker med to nye bøker beregnet for de yngste barna. En bilde/pekebok, og en vrimlebok som er en bildebok uten tekst eller med lite tekst. Dise bøkene inviterer foreldre og barn til samtale om bildene og gir en god mulighet til å lage egne fortellinger om det en ser.

Inni vrimleboka ligger en visuell veiledning som vi har kalt Se og finn og som uten tekst viser eksempel på hvordan foreldre og barn sammen kan bruke boka. Flere av bøkene i boksekkene kan også fungere godt for barn som er nye i norsk. 

Til sekken har vi laget en oversatt brosjyre rettet
mot foreldre som har til mål å støtte og synliggjøre foreldrenes
betydning for barns utvikling av språk. Brosjyren kan gjerne
brukes i samarbeid om språk mellom barnehage og hjem.

Informasjon og tilbud om utlån er i disse dager sendt til alle
barnehager og vi er glade for stor interesse fra mange av barnehagene lokalt.

Les mer om boksekkene her: Boksekker - til utlån i barnehager i Stavanger


Hvordan tilrettelegger vi for å skape gode overganger for barn som skal starte i barnehagen for første gang eller som skal skifte avdeling? Hva med barn og foreldre som er nye i norsk, hvordan forbereder vi oss til en god oppstart for de?

Oppstarten kan for noen flerspråklige foreldre også være det første møte de får med en norsk institusjon og med norsk barnehage-kultur. Selv om det finnes gode rutiner for slike møter, kan det være ulike behov hos de ulike foreldrene.


Tell til ti på ulike språk.

Å lære å telle på flere språk er en gøy aktivitet i barnehagen som anerkjenner de ulike barnas morsmål.


💛🧡💜💚💚

Det finnes et mangfold av høytider og helligdager som er relevante for barnehagen å kjenne til og mange feiringer skjer om våren.

Vaisakhi er sikhenes nyttårsfeiring 13.april. Finn og skriv ut plakaten i Flerkulturell kalenderUnder hver plakat finner du tips til hvordan dere kan arbeide med markering av ulike merkedager og høytider i barnehage og skole.  

💛🧡💜💚💚


Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden.


Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

Hva gjør dere for å markere denne dagen? På jakt etter flere ideer?? 

morsmål.no er det laget en samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet! Les mer her.

Du finner mer informasjon om dagen og tips til markeringen fra veilederkorpsene her


Nafo har lagt ut nyttig informasjon om klær på flere språk.

Dette er en ressurs som generelt omtaler temaet klær i barnehagen og som kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv.
Ressursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

Informasjon om klær i barnehagen er oversatt til følgende språk: 
Arabisk, dari, engelsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, swahili, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk

Tips: Vi har lagret denne lenken sammen med flere andre nyttige tips under MENY - ForeldresamarbeidHva er advent?                                                                           

Her er en tekst om advent på flere språk. Teksten handler om hvorfor folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår i adventstiden (kilde: NAFO).

Du kan lese mer om advent her.

Foto: AdobeStock


Vi kan med stor glede lansere høstens nyhet fra Veilederkorpset:

Flerkulturell kalender - høytider, helligdager og markeringer.

Det rike mangfoldet i lokalsamfunnene våre gjenspeiles i høytidene som feires i forskjellige kulturer. Veilederkorpset har laget denne flerkulturelle kalenderen for å fremheve og markere mangfoldet i barnehager og skole.

Den digitale kalenderen inneholder 18 plakater om ulike høytider, helligdager og markeringer fra flere religioner og kulturer.

Hver plakat inneholder korte fakta om når, hvem, hvorfor og hvordan det markeres. Kalenderen inneholder også tips, nyttige lenker og tverrfaglige aktiviteter som kan tilpasses til alle alder og trinn.

Her finnes også en utskriftversjon.

Håper at du har lyst til å ta i bruk dette materialet. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe! Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.


Lær deg noen ord på flere språk... Velkommen! Hei! Hvordan går det? Ha det bra!