Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Boksekker
Flerspråklighet som ressurs
Henvendelsesskjema
Nyhetsbrev
Områdesatsingen - Storhaug
Overgang barnehage - skole
Oversatte bøker
Ressurshefte - ped.led og fler.ass
Språk-Innføringsbarnehagen
Tilbud & kurs
Tips til årstidsaktiviteter
Tipsmailer
Utviklingsplan

Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Stavanger kommune har to veilederkorps, et for barnehage og et for skole. Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse. Veilederkorpset består av tre veiledere:

Marit Fahret Born -  marit.fahret.born@stavanger.kommune.no

Ragnhild Landa  -  ragnhild.landa@stavanger.kommune.no

Torunn Flesjå Mæland  -  torunn.f.maeland@stavanger.kommune.no

Wenche Warhaug  -  wenche.warhaug@stavanger.kommune.no  (Permisjon 2020 - 2021)

Felles  -  johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

Her er en kjekk våraktivitet til vårturene i skog og mark. Barna navngir og går på let etter det de ser på bildene og krysser av i ruten når de har sett eller funnet det de leter etter.

Dere finner vårbingoen i dokumentboksen under årstidsaktiviteter til høyre


Veilederkorpset har nå sendt ut nytt Nyhetsbrev til alle Stavangerbarnehagene. Temaet i dette nummeret er morsmålsdagen 21. februar. Her finner dere siste nytt fra veilederkorpset, litt fagstoff, tips til markering av morsmålsdagen og tips til hvordan dere kan bruke flerspråklig assistenter som ressurser.

Dere  finner Nyhetsbrevet i dokumentboksen til høyre


Da den nye mobbeloven kom 1.januar-21 – laget barnehagen sitt eget pedagogiske verktøy


Nafo har laget en plakat hvor det står god jul og godt nytt år på flere språk. Den kan feks. henges opp i garderoben, eller gis som en julehilsen til foreldre.

Her finner dere plakaten:

https://morsmal.no/no/951-norske-kategorier/tema-morsmal-norsk-startside/9420-god-jul-fra-tema-morsmal


Her er samlet en del av ressursene på www.morsmal.no som handler om jul på ulike språk. På språksidene har tospråklige lærere som jobber med netttsiden gjennom årene laget og samlet ressurser som er fine å bruke i tiden frem mot juleferien. 

Her kan du gå inn:

Tema Morsmål - Memoryspill med juleord på flere språk (morsmal.no)

 


Her er et eksempel på hvordan barnehagen kan jobbe med bøker med vekt på dybdelæring og jobbe med en bestemt bok over tid i førskolegruppa: Bukkene Bruse begynner på skolen  

MÅL: Eks. Utvikle dybdespråket rundt en fortelling/bok       

METODE: Bruke dialoglesing som metode – jobbe over tid       

Innhold: Bruke muntlig formidling og leseformidling av boken. 

Faste sanger: for eksempel Bukkene bruse sangen, Alle killebukkene, Blåmann blåmann bukken min

Fast rim/regler. 

Les mer om prosjektet her.

 


Snart jul! 🎄Tradisjonen fortsetter og med stor glede lanserer vi årets digitale adventskalender, her er lenken: “Julefeiring - verden rundt”.   🎄Hver dag i desember kan dere gå inn på dagens kalenderluke, der dere blir tatt med på en reise for å bli kjent med ulike julefeiringer i ulike deler av verden. Lukene åpnes ikke før 1. desember. Gjennom film, bilder og tekst får dere et innblikk i andres juletradisjoner.   🎄Julekalenderen kommer også i en versjon med 24 kort (bilde og tekst) som dere kan skrive ut og henge opp i barnehagen/ på avdelingen eller pauserommet.  En fin måte å synliggjøre det flerkulturelle mangfoldet i førjulstiden.   TIPS! Bruk vår mal for å tilpasse julekalenderen til din barnegruppe. På de tomme kortene kan flerspråklige barn sammen med sine foreldre eller den tospråklige assistenten skrive/tegne om juletradisjoner fra sin kultur.   🎄Kalenderen er laget av Veilederkorpset skole i samarbeid med de tospråklige lærerne her på Johannes læringssenter.   🎄Vil du inspirere andre? Send oss gjerne bilder når dere tar i bruk kalenderen, som vi kan poste på vår Instagram  

  Barnehagen er et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger. Barna i barnehagen er i alderen 11 måneder til skolealder. Innføringsbarnehagen har laget et hefte som konkretiserer språkarbeidet og som er tenkt brukt i daglig- og langsidig planlegging av pedagogiske medarbeidere, fagarbeidere og pedagoger. Heftet er delt inn i temaområder og gir tips og ideer til fokusord, aktiviteter, lek, musikk og mer. Barna i Innføringsbarnehagen er helt nye i norsk språk, så derfor er tips og aktivitet tilpasset dette. Vi deler «språknivået» inn i lett og middels og vi har mindre fokus på språklige forventninger knyttet til ulike aldre.   Dette er ikke et fagtidsskrift, men vi bygger på fagkunnskap om det som finnes i Rammeplan, fagbøker, prosjekterfaringer og mer om språkarbeid i barnehagen og arbeid med å hente ut ressursen som flerspråklighet er.  

Språkheftet finner du i dokumentboksen til høyre


Veilederkorpset har nå klar nye boksekker til utlån på russisk og tigrinja. I tillegg til disse har vi boksekker på arabisk, somali og polsk.

Bestilling av boksekker kan gjøres via vår felles mailadresse.

Se innhold i boksekkene i dokumentboksen til høyre.


For tre år siden gikk hun tur for første gang....

(Bildet er hentet fra NRK)

Bli med å feire 10 årsjubileum for BlimE-dansen, dansen for vennskap og inkludering torsdag 12.november!

I år er det ti år siden NRK Supers vennskapskampanje, BlimE, ble arrangert for første gang. De siste par årene har om lag 400.000 barn danset BlimE-dansen samtidig. I år blir det enda flere når Spania, Tyskland, Belgia, Kosovo, Tsjekkia, Ungarn, Litauen, Georgia, Slovenia, Italia og Japan skal danse med oss.

«BlimE» i Norge = «SayHi» i verden. Det er i forbindelse med tiårsjubileet at BlimE nå skaper en bølge av dansende barn over store deler av Europa samt Japan. Utenfor landegrensene har vennskapskampanjen fått navnet «SayHi», og torsdag 12. november kl. 12.00 danser barn sammen for tiende gang for å fremme vennskap og inkludering.

Se BlimE dansen 2020 her - Ser deg - Victor Sotberg - NRK Super

 


2. november sendte Veilederkorpset ut et nytt Nyhetsbrev (Nyhetsbrev 2) til barnehagene. Der finner dere siste nytt fra Veilederkorpset, nytt påfyll med fagstoff, tips til mangfoldsarbeidet i barnehagen og et spennende innlegg fra basen for flerspråklige assistenter på Johannes læringssenter

Nyhetsbrev 2  ligger i dokumentboksen til høyre.


Hva styrker, og hva hindrer flerspråklige barns deltakelse i dialog i barnehagen? Katrine Giæver har undersøkt dette i sin doktorgradsavhandling.

Selv om de ansatte strakk seg langt for å inkludere alle barna jevnbyrdig i dialoger, var det en utfordring for barnehagen å gi rom for at barn med flerspråklig bakgrunn fikk delta likeverdig. Det finner Katrine Giæver i sin doktoravhandling. (Publisert fredag 30. oktober 2020, Barnehage.no)

https://www.barnehage.no/forskning/barnehagene-trenger-nye-mater-a-forsta-spraklig-kommunikasjon-pa/212258


“En del av min jobb er å bygge gode relasjoner til foreldre”, sier flerspråklig assistent Ghezacin G. Gebredingil. 

I noen barnehager tar de voksne så mye plass i samlingsstundene at det hindrer barna i å delta i fellesskapet, viser ny forskning. (Utdanningsnytt.no 30.10.20)

Veilederkorps skole har laget språkplakater på ulike språk. Lær noen ord på arabisk, russisk, polsk, tigrinja, tyrkisk, dari, pashto og mange andre språk.

Dere finner språkplakatene i lenkeboksen til høyre.


Veilederkorps barnehage låner ut boksekker med bøker på ulike språk til barnehage og foreldre. I hver sekk er det 4 – 6 bøker, noen kun på morsmålet med oversatt vedlegg, andre med paralleltekst på norsk/engelsk. Pr. dags dato har vi 30 boksekker:10 boksekker med bøker på arabisk,10 boksekker med bøker på somali,10 boksekker med bøker på polsk.   

Målet med boksekkene er: Å gjøre bøker på flere språk tilgjengelig for barnehagene og foreldre. Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.Skape leseglede hjemme og i barnehagen. Felles leseopplevelser på tvers av ulike språk. Foreldre kan brukes som ressurs i språkarbeidet.

Dere kan se innhold i de forskjellige sekkene under "Boksekker ..." i dokumentboksen til høyre.

Boksekker  kan bestilles på veilederkorpsets mailadresse

JohannesLS-Veiledning-Barnehage <johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no>;