Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse.

Kontakt oss:   johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

 

Tid for å starte å lese på flere måter?

Byskogen barnehagen lagde bibliotek, og de ansatte begynte å lese på helt andre måter. Nå kan barna flere ord og blir lettere inkludert i leken. 

 


Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden.


Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

Hva gjør dere for å markere denne dagen? På jakt etter flere ideer?? 

morsmål.no er det laget en samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet! Les mer her.

Du finner mer informasjon om dagen og tips til markeringen fra veilederkorpsene her


Et rykende ferskt Nyhetsbrev - februar er nå sendt ut til barnehagene. Tema i Nyhetsbrevet denne gang er Samenes dag 6. februar og Morsmålsdagen 21.februar. Her kan dere bli inspirert av Vardeneset barnehage sine aktiviteter rundt Samenes dag og finne gode tips til markering av morsmålsdagen.

Neste Nyhetsbrev kommer i april.

God lesing!

Dere finner alle våre Nyhetsbrev under Meny.

Eller ta en titt på februarutgaven direkte her


Snart er det morsmålsdag

21. februar er Den internasjonale morsmålsdagen. Markeringen ble fastsatt av UNESCO i 1999, og feiringen av Morsmålsdagen har funnet sted hvert år siden 2000. Her får du tips om hvordan du og din institusjon kan bli en del av denne verdensomspennende markeringen i 2023

Morsmålsdagen er en flott anledning til å synliggjøre det flerspråklige mangfoldet i hele barnehagen og skape nysgjerrighet for ulike språk.

Morsmål er det språket som knytter oss til våre røtter, som definerer vårt opphav og spiller en uvurderlig rolle i forming av vår identitet. Utvikling av kulturell tilhørighet, overlevering av tradisjoner og forming av selvbevissthet er ikke mulig uten et morsmål. Morsmål gir oss tilgang til vår kulturelle og intellektuelle arv.  

Å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle, det styrker identitet og gir perspektivutvidelse for alle, alle lærer noe nytt. Gjennom morsmålsfeiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge.

 

www.morsmalsdagen.no


Nafo har lagt ut nyttig informasjon om klær på flere språk.

Dette er en ressurs som generelt omtaler temaet klær i barnehagen og som kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv.
Ressursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

Informasjon om klær i barnehagen er oversatt til følgende språk: 
Arabisk, dari, engelsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, swahili, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk

Tips: Vi har lagret denne lenken sammen med flere andre nyttige tips under MENY - ForeldresamarbeidSnakk om er en nettressurs fra morsmål.no.

Hva er advent?                                                                           

Her er en tekst om advent på flere språk. Teksten handler om hvorfor folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår i adventstiden (kilde: NAFO).

Du kan lese mer om advent her.

Foto: AdobeStock


Julefeiring verden rundt  - Denne digitale kalenderen tar dine barn med på en eventyrlig reise for å bli kjent med ulike julefeiringer i ulike deler av verden.

🎅🎁🎄 Digitale luker åpnes hver dag fra 1. desember. Kalenderen kan skrives ut og henges opp.

Julefeiring verden rundt

TIPS! Tilpass julekalenderen til din barnegruppe. På de tomme kortene kan du sammen med flerspråklige barn og foreldre sette inn bilder og skrive/tegne om juletradisjoner fra deres kultur.

Har dere flerspråklige ansatte i personalet? Benytt kortene til å synliggjøre en juletradisjon fra deres kultur/land 


Vi kan med stor glede lansere høstens nyhet fra Veilederkorpset:

Flerkulturell kalender - høytider, helligdager og markeringer.

Det rike mangfoldet i lokalsamfunnene våre gjenspeiles i høytidene som feires i forskjellige kulturer. Veilederkorpset har laget denne flerkulturelle kalenderen for å fremheve og markere mangfoldet i barnehager og skole.

Den digitale kalenderen inneholder 18 plakater om ulike høytider, helligdager og markeringer fra flere religioner og kulturer.

Hver plakat inneholder korte fakta om når, hvem, hvorfor og hvordan det markeres. Kalenderen inneholder også tips, nyttige lenker og tverrfaglige aktiviteter som kan tilpasses til alle alder og trinn.

Her finnes også en utskriftversjon.

Håper at du har lyst til å ta i bruk dette materialet. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe! Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.


Lær deg noen ord på flere språk... Velkommen! Hei! Hvordan går det? Ha det bra!

Vårt første nyhetsbrev i høst er sendt ut til barnehagene. Du finner det under Nyhetsbrev i menyen.

Septemberutgaven setter fokus på gode barnebøker og gir tips om aktuelle artikler som peker på verdien av
høytlesing. Vi har lenket opp nyttige ressurser i samarbeidet med flerspråklige foreldre i oppstarten. I nyhetsbrevet har vi og tatt med noen innspill til barnehagens arbeid med mangfold og likhet/ulikhet som er aktuelt gjennom hele barnehageåret.

Ta en titt her

Veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn gir ut fire nyhetsbrev gjennom året med aktuelle tema, nyttige lenker og faglig artikler til fordypning og refleksjon.


Tell til ti på ulike språk.

Lær deg enkle tegn til sangene vi vanligvis synger i barnehagen- et godt tips nå ved oppstarten av nytt barnehageår!

Å forstå og bli forstått er grunnleggende for alle menneskers trivsel og læring. For barn med norsk som andrespråk, fungerer tegnstøtte som bro mellom språkene.

Ebbenebb.no er en læringsressurs for barn i alderen 2-7 år. Ressursene her er basert på tegn-til-tale symboler, noe som gjør det lettere for barn med og uten lærevansker å forstå og bli forstått! 

Finn kjente barnehagesanger med tegnstøtte på nettsiden ebbenebb.no og på deres youtube kanal.   


Hvordan få til en god og trygg oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre? Hvordan bygge en god relasjon med foreldre i oppstarten?

Veilederkorpset har laget en nettressurs EN GOD START om dette temaet. Her finner dere praktiske tips og ideer, filmer og faglige innspill. Siden tar utgangspunkt i ordet START og er delt inn i fem undersider. Du finner den under Meny.

Lykke til med ny oppstart!

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no 


Velkommen!

Hils barn, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler velkommen til barnehagen på flere språk.  


Etter en dag i barnehagen spør familien: «Hva har du gjort i barnehagen i dag da?». Ofte kan barnet svare kort: «Jeg har bare lekt ...».

Denne plakaten synliggjør lekens betydning og egenverdi. Plakaten er oversatt til mange språk, og gir familiene et innblikk av barnehagehverdagen.


Å spille spill er en kjekk aktivitet for alle hele året. Et spill med sommer-ord kan i tillegg gi god språkstimulering. Det er også en fin måte å synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy.  

Spillet som er utarbeidet av "Tema morsmål" er oversatt til 17 språk og inneholder 30 ulike sommerord på norsk og et annet språk.  Du finner spillet i ulike oversettelser samt noen spilleregler her.Hvordan kan barnehagen best utnytte hentestunden på en måte som gjør at nyankomne familier får anledning til å bli godt kjent med barnehagen?

Gjennom å undersøke hvordan de ansatte kommuniserte med nyankomne familier i hentestunden oppdaget artikkelforfatteren at en familien tilbrakte mer tid i barnehagen ved henting når de ansatte kom med færre replikker. 

"Den ansattes kompetanse og tilstedeværelse i kommunikasjonen med familien er avgjørende ..."

Les artikkelen her: La nyankomne familier bli kjent med barnehagen

Foto: Adobe Stock / Halfpoint